obszar praktyki

Zakres działalności kancelarii koncentruje się głównie wokół problematyki:

  • prawa administracyjnego,
  • prawa cywilnego (także prawo rodzinne i spadkowe),
  • prawa handlowego i gospodarczego (bieżąca obsługa spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych, fuzje i przejęcia itp.),
  • prawa obrotu nieruchomościami,
  • prawa ochrony konkurencji i konsumentów,
  • prawa pracy,
  • prawa własności intelektualnej i przemysłowej,
  • prawa zamówień publicznych,
  • prowadzenia sporów w sprawach administracyjnych, cywilnych, gospodarczych i pracowniczych,
  • windykacji należności,

Realizacja zadań następuje zarówno w formie bieżącej i stałej obsługi prawnej, jak i doraźnych konsultacjach, opiniach, memorandach, projektach umów oraz regulaminów.

W ofercie znajduje się także prowadzenie wszelkiego rodzaju postępowań przed organami i sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz polubownymi.